Poukaz na vyšetření/ošetření K je určen k vyžádání konziliárního vyšetření, vyšetření či ošetření specialistou a k doporučení převzetí do péče. Poukaz na vyšetření/ošetření Z je určen k vyžádání vyšetření rentgenem, ultrazvukem, magnetickou rezonancí, metodami nukleární medicíny apod.

Doba platnosti u těchto poukazů sice není stanovena, předpokládá se však, že lékařem předepsané vyšetření absolvujete co nejdříve.