Platnost tzv. FT poukazu na rehabilitaci, který vám vystavil lékař, je 7 dní. 

S FT poukazem je třeba se objednat na rehabilitaci do týdne od jeho vystavení. 


Termíny terapií jsou nastaveny dle kapacitních možností rehabilitačních zařízení.  V případě naplněné kapacity může klient poukaz použít v jakémkoliv zařízení dle vlastního výběru  


Rehabilitace může probíhat pouze v jednom rehabilitačním zařízení, pojišťovna nehradí docházení na vícero míst v jednom čase. 


V případě, že klient poukaz neuplatní ( z důvodu např. nemoci, zahraniční cesty atd),  je třeba vystavit poukaz nový - informujte se na recepci ( tel. 775 247 204, www.rehatrutnov.cz


V případě, že má klient předpis rehabilitace od jiného než rehabilitačního lékaře ( ortoped, neurolog) a předpis neodpovídá požadavkům správného předpisu, bude klient vyšetřen naším rehabilitačním lékařem s předpisem cílené rehabilitace.